Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Asociația Școala Încrederii, având sediul în Cluj-Napoca, Aleea Băișoara, nr. 2A, în calitate de operator de date. Prin urmare, Asociația Școala Încrederii urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor www.scoalaincrederii.ro (“Pagina de internet“, “Site-ul“), ale participanților la evenimentele organizate de către Asociația Școala Încrederii, ale partenerilor de afaceri, precum și ale altor persoane care contactează sau vizitează Asociația Școala Încrederii și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul paginii de internet, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline.

Politica a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E., Asociația Școala Încrederii administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Asociația Școala Încrederii colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

A. În cazul în care sunteți utilizator al paginii de internet

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Paginii de internet în scopul de a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor consta în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului asociației, precum și îmbunătățirea site-ului.
Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat acesta.

B. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Asociației Școala Încrederii, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a comportamentului consumatorului.

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a va trimite, în format electronic, materiale informative cu privire la viitoarele evenimente ale Asociației Școala Încrederii care prezintă interes pentru dumneavoastră, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa office@scoalaincrederii.ro.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, pe care ni le comunicați în mod direct, de exemplu la momentul completării secțiunii de abonare disponibilă pe pagina de internet.

 

C. Activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de bunuri sau servicii

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul pregătirii și permiterii participării la evenimentele Asociației Școala Încrederii. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru realizarea unor evenimente privind domenii de interes pentru dumneavoastră. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru (dacă, spre exemplu,. v-ați înscris la eveniment) sau de interesul nostru legitim în asigurarea participării dumneavoastră la eveniment (dacă participarea dumneavoastră la curs este asigurată de altă persoană, de exemplu, angajatorul dumneavoastră.).

D. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind programul vizat. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de consimțământul oferit de către dumneavoastră.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct.

E. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate în vederea încheierii antecontractelor / contractelor de vânzare- cumpărare, contractelor de prestarii de servicii,  la punctul de lucru și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru Asociația Școala Încrederii să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile prestate de către Asociația Școala Încrederii. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de către Asociația Școala Încrederii. Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Asociația Școala Încrederii poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Asociației Școala Încrederii, companii cu care se află în relații de parteneriat, realizat numai în temeiul unui acord formulat în baza  unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare, birou notarial sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Asociația Școala Încrederii în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), instituții educaționale, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele înregistrate de Asociația Școala Încrederii nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopurile prezentate mai sus.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale Asociației Școala Încrederii, expiră.

Securitatea informațiilor

Luăm măsuri de siguranță pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii accidentale.

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

  • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
  • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
  • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 16 din Regulament;
  • de ștergere a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
  • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
  • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
  • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii- în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri, articolul 22 din Regulament;
  • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
  • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Asociația Școala Încrederii prin accesarea formularului de contact de pe website sau ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail dpo@scoalaincrederii.ro.

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să faceți o sesizare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: dpo@scoalaincrederii.ro.